Eind april trokken de Vechtstede-leraren voor de laatste keer de deuren van de tijdelijke lokalen in het Casparus College achter zich dicht. Vechtstede-leerlingen van havo 3, mavo 3 en mavo 4 kregen sinds 2015 een aantal dagdelen per week les in het gebouw van het Casparus College, 700 meter verderop.

Ruimtegebrek

Ruimtegebrek door een toename van leerlingen lag hieraan ten grondslag. Het Casparus College had vanwege een daling in het aantal aanmeldingen juist lokalen leeg staan. Ook zijn de twee noodlokalen die al een paar jaar op het schoolplein van het Vechtstede College stonden in de meivakantie weggehaald.