Eind april trokken de Vechtstede-leraren voor de laatste keer de deuren van de tijdelijke lokalen in het Casparus College achter zich dicht. Vechtstede-leerlingen van havo 3, mavo 3 en mavo 4 kregen sinds 2015 een aantal dagdelen per week les in het gebouw van het Casparus College, 700 meter verderop.

Ruimtegebrek

Ruimtegebrek door een toename van leerlingen lag hieraan ten grondslag. Het Casparus College had vanwege een daling in het aantal aanmeldingen juist lokalen leeg staan. Ook zijn de twee noodlokalen die al een paar jaar op het schoolplein van het Vechtstede College stonden in de meivakantie weggehaald. 

'De uitbouw wordt in de week voor de zomervakantie opgeleverd' 

Rector Marcel van Dijk laat weten dat de ingrijpende verbouwing van het Vechtstede College - die in juni 2018 begon - de laatste fase is ingegaan. De werkzaamheden liggen goed op schema, zegt hij. De school heeft er door een uitbouw straks 13 nieuwe lokalen bij. De aanbouw lijkt al heel wat, maar van binnen moet er nog veel gebeuren. "De verwachting is dat de uitbouw in de week voor de zomervakantie wordt opgeleverd. Het inrichten kan dan tijdens de vakantie plaatsvinden, zodat de nieuwe lokalen de eerste schooldag van het lesjaar 2019/2020 in gebruik kunnen worden genomen." 

Eindexamens

De 13 nieuwe lokalen zijn dus nog niet klaar. Hoe kan het dan dat de noodlokalen nu al niet meer nodig zijn? "Omdat deze week de eindexamens van start gaan", legt de rector uit. "De eindexamenkandidaten hebben nu al geen les meer, dus in het rooster voor dit laatste trimester hoefden we deze klassen niet meer in te delen. En de examens zelf vinden in de gymzaal plaats, dus daarvoor zijn ook geen lokalen nodig." Hiermee is er een einde gekomen aan het heen en weer pendelen tussen het Vechtstede College en de tijdelijke lokalen op het schoolplein en de Talmastraat. "En dat is heel fijn", zegt Van Dijk. "Dat is een stuk rustiger voor zowel de leerlingen als de docenten." 


De noodlokalen worden opgehesen, ze zijn niet meer nodig.  

Grotere aula's

Een tweede plezierig punt in dit laatste trimester is volgens de rector de oplevering van de grotere aula's. Want al die extra leerlingen hebben niet alleen een tafel en stoel in de klas nodig, maar ook een plekje om hun broodje te eten of in een tussenuur alvast wat huiswerk te maken. Zowel de onder- als de bovenbouw-aula zijn uitgebouwd. "De nieuwe meubels zijn er nog niet maar dat de ruimte groter is, is al heel prettig. En door het vele glas komt er bovendien veel meer licht naar binnen", zegt de rector. Het meubilair voor de vergrootte aula's komt ook in de zomervakantie. Hierdoor verdwijnt met ingang van het nieuwe schooljaar ook een andere noodmaatregel: de splitsing van de grote pauze. "De hele school heeft straks weer tegelijkertijd grote pauze. Dat maakt het opstellen van de roosters voor het nieuwe schooljaar makkelijker, waardoor leerlingen op sommige dagen wat eerder uit zullen zijn dan nu." 

'Pas als de examens klaar zijn, gaan we verder met het schoolplein'

Goed nieuws dus allemaal, alleen het schoolplein ligt er nog steeds rommelig en ongezellig bij. Van Dijk: "Daar kunnen we voorlopig even niet mee verder. Met het oog op de examens willen we de komende periode geen geluidsoverlast. Pas als alle examens zijn afgenomen, gaan we het schoolplein op orde brengen."  

Versnelde groei

De nieuwe aanbouw van het Vechtstede College is de tweede forse uitbreiding binnen zes jaar. Dit was nodig omdat het aantal leerlingen de afgelopen jaren flink is toegenomen. De ambitieuze school heeft een goede naam en bedient ook nabijgelegen gemeenten zonder voortgezet onderwijs. Hierdoor bleven de inschrijvingen binnenstromen en was er sprake van versnelde groei. Van een leerlingenstop kon geen sprake zijn, omdat de school leerlingen uit de regio nodig heeft om vier afdelingen - tweetalig vwo, vwo, havo en mavo - te kunnen blijven aanbieden. De gemeente, die (financieel) verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen, heeft nu wel laten vastleggen dat de maximale schoolgrootte 1380 leerlingen is. De school telt nu circa 1300 leerlingen.