Veel Weespers willen de aarde wel minder belasten maar weten vaak niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken, denkt Paul Roholl. De Weesper lanceerde in februari zijn idee voor een Weesper energiecoöperatie (Weesp Ecostroom, inmiddels in oprichting) en is nu samen met onder anderen imker Martin Hoek en Alexandra Houbiers ook d...

Zonder belangen

"Mensen worden overspoeld door informatie en mogelijke oplossingen, maar zetten vaak hun vraagtekens bij de partijen die deze gegevens verstrekken", legt Roholl uit. "Want daar spelen nu eenmaal ook vaak andere belangen mee. Commerciële belangen bijvoorbeeld, of het behalen van gestelde doelen. Terwijl een bewoner/...