De gemeenteraad van Weesp wil een einde maken aan de onveilige situaties die ontstaan als bij mooi weer vele tientallen (vooral) jongeren de Vecht inspringen voor een verkoelende duik. Vooral bij de Groene Punt (Ossenmarkt) levert dat gevaar op rond het drukke scheepvaartverkeer.

Bij mooi weer wordt er volop geplonsd, maar dat is wat anders dan een officiële zwemplek  Ook bij de Grijze Punt (de schans tegenover de hockeyclub) en molen De Vriendschap is zwemmen niet veilig of niet wenselijk. Bij mooi weer wordt er volop geplonsd en daar wordt niet tegen opgetreden. Maar dat is nog wat anders dan er een officiële zwemplek van maken. 

En dat laatste willen de raadsleden Carin Ogier van D66 en Rita van Geenen van de WSP.  Bij de molen was hun eerste suggestie, maar daar kwam al snel veel weerstand tegen vanuit de buurt, onder wie van de molenaars. B en W hebben de mogelijkheden en onmogelijkheden verder onderzocht en komen uit op het begin van de Lange Muiderweg. Daar is geen scheepvaart, een belangrijke eis voor een veilige plek.


De beoogde permanente veilige zwemlocatie in de Vecht

Maar de oever moet dan wel worden aangepast. Net als het bestemmingsplan trouwens. Daarnaast moet gekeken worden naar de flora en fauna, de juridische en  financiële consequenties en wat de omwonenden ervan vinden. En dat gaat niet meer lukken voor de zomer van 2019. Het voorstel is nu om deze zomer te starten met een onderzoek, zodat er eind 2019 duidelijkheid is over de haalbaarheid van dit voorstel.

De uitvoering kan dan plaatsvinden in april 2020. Ruim op tijd voor de zomerse dagen van volgend jaar. Als dat allemaal lukt, is Weesp een permanente veilige zwemlocatie in de Vecht rijker.

Hierboven de drie afgewezen zwemlocaties. Vanaf boven: tussen de molens, de Groene Punt en de Grijze Punt.