In de nieuwe regels die de regiogemeenten met elkaar afspreken geldt de 'couleur-locale-regeling' ook voor Weesp. Dat betekent dat 25% van de in Weesp beschikbare woningen in de sociale sector alleen aan Weespers wordt aangeboden - en niet aan anderen in de regio.

Naar de overige 75% mag de Weesper woningzoekende ook meedingen, maar daar krijgt hij wél concurrentie van woningzoekenden uit Bussum, Hilversum, Nederhorst en alle andere plaatsen in Gooi en Vechtstreek.