Het geschil gaat over het onderhoudswerk door de gemeente Weesp aan beplanting op de Draaierschans, de Roosenboomschans, de Nieuwe Achtkant en de omliggende dijken. De natuurstichting had de provincie om maatregelen gevraagd, omdat door de werkzaamheden de Natuurbeschermingswet zou worden overtreden. Volgens het provinciebestuur is dat niet het geval.

Kwalijk

De Raad van State constateert vandaag dat de provincie te gemakkelijk het verzoek om maatregelen heeft afgewezen. De provincie baseerde zich daarbij op onvoldoende onderzoeksgegevens, aldus de Raad. De provincie wees te gemakkelijk het verzoek om maatregelen af Onderzoeksgegevens die werden aangedragen door de stichting, vond de provincie niet het bestuderen waard. Die fout neemt de Raad de provincie kwalijk. Het onderzoek van de stichting is later alsnog beoordeeld door de provincie. Daarom ziet de Raad de handelwijze van de provincie uiteindelijk door de vingers.


Wel of geen belang

Het onderhoudswerk aan de schansen is al in 2017 afgerond. Daarom stelden de provincie en de gemeente Weesp dat de natuurstichting geen belang meer zou hebben bij een hoger beroep. Maar volgens de Raad zien de provincie en de gemeente dit verkeerd. Als bij het onderhoudswerk in 2017 natuurwaarden zijn aangetast, dan werken volgens de Raad de effecten daarvan nog steeds door. In dat geval zou herstel nodig zijn. De stichting heeft daar volgens de Raad terecht op gewezen.

Herstel niet nodig

Maar herstel is volgens de Raad niet nodig, omdat bij het onderhoudswerk geen natuurwaarden zijn aangetast. Er waren volgens de Raad ook maatregelen genomen om de natuurwaarden te sparen.