Het Naardermeer dreigt te verdrogen. Dat komt waarschijnlijk door de klimaatveranderingen en omdat het natuurgebied hoger ligt dan de omliggende gronden. Omdat op die omliggende gronden (ook) landbouw wordt gepleegd, kan het waterpeil niet zomaar worden verhoogd. Dat zou voor de landbouw dan juist weer tot natschade leiden. 

Versnippering

Om dit probleem op te lossen is besloten om de versnippering van het gebied terug te dringen en de bufferzone rond het Naardermeer te optimaliseren. Hierdoor wordt het in de toekomst makkelijker om het Naardermeer nat te houden en de landbouwgrond droog te houden. Op enkele cruciale schakels in de buffer, ook wel de schil genoemd, vonde...