Het is woensdagochtend. Op de Hoogstraat heerst een serene rust

Waar Weespers in andere wijken hun afval netjes gescheiden als grondstof aanbieden in afvalcontainers met de mooiste kleuren, hanteren de inwoners van het centrum en het Herensingelkwartier nog steeds de prehistorische manier van afvalinzamelen. Alles in een vuilniszak, aanstampen en dan aan de straat; morgen komt de vuilnisman.