Het is woensdagochtend. Op de Hoogstraat heerst een serene rust. Heel de Hoogstraat? Nee, bij één boom wordt de idylle verstoord door een meeuw en een vlucht kauwen. Een pokkeherrie maken ze. En een klerebende. De meeuw pikt met brute kracht in op een vuilniszak die hier rustig op de vuilnisman ligt te wachten. De kauwen kijken krijsend toe hoe di...

Waar Weespers in andere wijken hun afval netjes gescheiden als grondstof aanbieden in afvalcontainers met de mooiste kleuren, hanteren de inwoners van het centrum en het Herensingelkwartier nog steeds de prehistorische manier van afvalinzamelen. Alles in een vuilniszak, aanstampen en dan aan de straat; morgen komt de vuilnisman.