Koffie om de Hoek in Sociëteit De Roskam (Papelaan 99) is nu nog elke donderdag een ontmoetingsplek voor mensen die psychische problemen hebben of hebben gehad. Dat de voorziening niet in de huidige vorm kan blijven bestaan, komt doordat de gemeente Weesp de geldkraan deels dichtdraait. Hierdoor is er straks geen budget meer voor ondersteuning vanuit Kwintes. Deze organisatie in de geestelijke gezondheidszorg verzorgt de begeleiding van de koffie-inloop. 

Steeds kleinere groep

Versa Welzijn, die onze gemeente het welzijnswerk regelt, heeft begrip voor het besluit van de gemeente Weesp. Marianne Verstijnen: "Het gaat hier om een voorziening voor een specifieke doelgroep, waarvan door steeds minder mensen gebruik wordt gemaakt. De groep wordt steeds kleiner. We hebben geprobeerd daar iets aan te doen, onder meer door de inloop bij de mensen onder de aandacht te brengen, maar met onvoldoende resultaat." 

Een nieuwe inloop zonder GGZ-label: 'Hopelijk verlaagt dat de drempel'

De afname in deelnemers betekent overigens niet dat het aantal mensen met geestelijke problemen is gedaald. Integendeel: in februari werd bekend dat het aantal meldingen over mensen met verward gedrag juist fors is gestegen. De Gooise gemeenten startten toen zelfs een speciale publiekscampagne. Maar voor een speciale koffie-inloop is vanuit de doelgroep toch te weinig belangstelling. Wellicht heeft dat ook met etikettering of stigmatisering te maken: "We gaan een nieuwe inloop starten, maar dan zonder GGZ-label. Hopelijk verlaagt dat voor mensen de drempel, aldus de Versa-coördinator.


Koffie om de Hoek vierde in mei nog het 12,5 jarig bestaan. 

Het Lichthuis, De Roskam, De Wintertuin, Ontmoet & Groet, Buurtkamer de Kastanje, Buurtkamer Aetsveld; op zich heeft Weesp ontmoetingsplekken genoeg "Ook dat was een reden om eens kritisch naar Koffie om de Hoek te kijken", verklaart Verstijnen. "In plaats van een koffieochtend voor een specifieke doelgroep willen we toe naar een bredere, meer toegankelijke opzet zodat we uiteindelijk meer mensen bereiken. Door deze nieuwe inloop naar maandag te verplaatsen, ontstaat er een heel mooi aanbod in Weesp. Er is straks elke doordeweekse dag wel een fijne plek open waar Weespers anderen kunnen ontmoeten." 

Buurtinloop in Trainspotting

De nieuwe Buurtinloop gaat vanaf september plaatsvinden in Trainspotting. Dit is het jongerencentrum aan de Sportparklaan, waar ook steeds meer initiatieven voor andere doelgroepen dan alleen jongeren worden ontwikkeld. Zo is hier ook al een buurtmoestuin voor jong en oud en de Buurtsportcoaches houden er wekelijks een beweegspreekuur. "In Trainspotting gaan we op maandagen een Buurtinloop verzorgen, van 9.30 tot 12.30 uur. Iedereen is welkom, ook inwoners van de andere wijken in Weesp. De bezoekers van Koffie om de Hoek verhuizen mee hierheen."

De komende weken (met uitzondering van 1, 8 en 15 augustus vanwege de vakantieperiode) is er nog wel gewoon Koffie om de Hoek in Gebouw Papelaan 99. De Laatste is op donderdag 29 augustus. Maandag 2 september gaat de vervangende Buurtinloop in Trainspotting van start. De nieuwe voorziening wordt in een later stadium, medio oktober, nog feestelijk geopend.  

Meer informatie is verkrijgbaar bij Marianne Verstijnen van Versa: 035 623 11 00.