Om maar met de belangrijkste conclusie te beginnen: Het toekennen van huishoudelijke hulp is in Weesp goed geregeld, vindt de rekenkamercommissie. Met het onderzoek krijgt de gemeenteraad inzicht in hoeveel mensen er gebruik maken van hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), hoe hulp kan worden aangevraagd, hoe de toekenning van de huishoudelijke hulp is gereg..