Om maar met de belangrijkste conclusie te beginnen: Het toekennen van huishoudelijke hulp is in Weesp goed geregeld, vindt de rekenkamercommissie. Met het onderzoek krijgt de gemeenteraad inzicht in hoeveel mensen er gebruik maken van hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), hoe hulp kan worden aangevraagd, hoe de toekenning van de huishoudelijke hu...

Wmo

De Wmo is in 2015 ingrijpend veranderd. Het aantal taken waar de gemeente voor moet zorgen is uitgebreid en de gemeente moet er bovendien voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Huishoudelijke hulp is een van de mogelijkheden om daarbij te helpen. Als mensen zelf niet voldoende zelfredzaam zijn en ook niet genoeg hulp uit hun eigen...