De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OdNzkg) heeft namens de gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland een omgevingsvergunning afgegeven voor de biomassacentrale in Diemen.

"Deze beslissing komt, naast de eerder afgegeven verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad van de gemeente Diemen niet onverwacht maar is slecht gevallen bij veel inwoners van Amsterdam en omstreken", aldus het comité.

Omgevingsvergunning is verleend

De provincie Noord-Holland heeft eerder deze week een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de biomassacentrale. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De door de gemeenteraad afgegeven verklaring had alleen betrekking heeft op de toetsing op gronden van de ruimtelijke ordening. Voordat er een biomassacentrale in Diemen komt, moet er nog een vergunning voor de Wet Natuurbescherming worden verleend.

Het convenant regelt dat de milieuprestatie verder gaat dan de wettelijke voorschriften

Sceptisch

"Dat de omgevingsvergunning is verleend, heeft ons niet verrast", aldus een woordvoerder van de gemeente. "De provincie Noord-Holland heeft via de omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied de conclusie getrokken dat er geen wettelijke gronden zijn om deze te weigeren. Om dezelfde redenen heeft Diemen geen wettelijke grond gevonden om de vvgb te weigeren. De provincie Noord-Holland komt nu tot dezelfde conclusie. Wij hebben om die reden met alle partijen een convenant gesloten. Het convenant regelt dat de milieuprestatie van de biomassacentrale verder gaat dan de wettelijke voorschriften. Vanwege de geuite zorgen over de handhaafbaarheid van het overeengekomen convenant heeft Vattenfall toegezegd de voor de omgevingsvergunning relevante onderdelen van het convenant ook te laten opnemen in de omgevingsvergunning. Wel blijven we sceptisch over biomassa als duurzame brandstof voor grootschalige energiecentrales en willen erop aandringen dat deze discussie door de landelijke overheid wordt gevoerd en er een heroverweging komt op de subsidies hiervoor."