Een combinatie van een soort stadsraad en een mini-stadsdeel. Zo ziet de gemeenteraad van Weesp, unaniem, de bestuurlijke toekomst van Weesp na de fusie met Amsterdam. De uitgangspunten voor de onderhandelingen met Amsterdam daarover zijn geformuleerd en overgebracht aan wethouder Rutger Groot Wassink, de vertegenwoordiger van het Amsterdamse stadsbestuur in dit dossier. 

Dit zijn de uitgangspunten van de gemeenteraad van Weesp 
1. Er moet een door de inwoners gekozen vertegenwoordiging komen in een lokaal bestuursorgaan. Dit bestuursorgaan kiest een dagelijks bestuur. De verkiezingen voor dit bestuursorgaan vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor de gemeenteraad.
2. Het bestuursorgaan heeft beslissingsbevoegdheden op al die terreinen waar dat wettelijk mogelijk is.
3. Om de taken van het bestuursorgaan uit te voeren kan het beschikken over voldoende budget.
4. Het bestuursorgaan heeft een directe link met het college van B en W van Amsterdam.

Als je je ogen een beetje dichtknijpt, zie je een halve vrijstaat voor je

Het zou wat zijn. Geen aansluiting bij Zuidoost of een ander stadsdeel ('directe link met B en W van Amsterdam'). Een eigen stadsraad ('gekozen vertegenwoordiging in een lokaal bestuursorgaan') en zelfs een eigen clubje wethouders ('dagelijks bestuur'). Plus ruime bevoegdheden over Weesper zaken en een grote pot met geld. 

Als je je ogen een beetje dichtknijpt, zie je de Vrijstaat Weesp. Het is een poging om de zaken zo veel mogelijk bij het oude te laten. 

Eerste reactie

Groot Wassink was eerder in Weesp om te spreken met de Regiegroep Fusies. Die groep bestaat uit de fractievoorzitters van alle partijen in de Weesper gemeenteraad. Toen legde hij de vraag neer hoe Weesp de toekomst zag als het gaat om de 'nabijheid van bestuur'. 

Nu heeft hij dus zijn antwoord. 

Voorzitter Cees Sluijk van de Regiegroep las de uitgangspunten donderdagavond aan hem voor tijdens een nieuwe bijeenkomst met de Regiegroep.

Er zijn nog wel wat gesprekken met elkaar nodig "Deze uitgangspunten verrassen mij niet", zo was de eerste reactie van de Amsterdamse wethouder. "Ik snap de wens van een gekozen bestuur heel goed. Ik denk dat dat - in welke vorm dan ook - cruciaal is voor het welslagen van dit project." Ter verdere geruststelling zei Groot Wassink dat hij geen punten heeft gehoord waar hij grote problemen mee heeft.

Kat in het bakkie? Nou nee.

Want toen kwamen de mitsen en maren. Om de uitgangspunten concreet en gedetailleerd uit te werken in een werkbaar akkoord zijn nog wel wat gesprekken met elkaar nodig. 

Waar zit 'm dat in? 

Groot Wassink wees op de zinsnede in punt 2: beslissingsbevoegdheden op al die terreinen waar dat wettelijk mogelijk is. "Welke terreinen zijn dat dan precies?", zo gaf hij de moeilijkheid aan. Een ander cruciaal punt is het budget. "Op dit moment is er geen enkel stadsdeel of gebied binnen Amsterdam met een eigen budget."

Stadsdelen

Ook de democratische sturing en de mandatering die Weesp op gebiedsniveau wenst, sluit niet aan bij hoe het nu in Amsterdam is geregeld. 

'Te veel privileges voor Weesp kan ik in de rest van Amsterdam niet uitleggen'

De rode draad in alle slagen om de arm is dat de situatie in Weesp, als het eenmaal tot Amsterdam behoort, niet te veel mag afwijken van andere gebieden en stadsdelen van Amsterdam. 

"Bijzondere situaties vragen om bijzondere maatregelen, dat valt in de gemeenteraad van Amsterdam goed te verdedigen. Maar de ongelijkheid mag niet te groot worden. Als Weesp te veel privileges krijgt, kan ik dat tegenover andere gebieden in Amsterdam niet uitleggen", hield Groot Wassink de Weesper Regiegroep voor. "Uiteindelijk moet ik een voorstel indienen dat ook door die andere gemeenteraad gedragen wordt." 

Want inderdaad, de raad van Amsterdam gaat hier net zo goed over. 

Driemond

Zo kwamen er nog wel meer organisatorische en juridische "puzzelstukjes" voorbij, zoals de wethouder het noemde. Bij een recente bijeenkomst in Driemond (gemeente Amsterdam) bleek dat de dorpsraad van Driemond er wel wel oren naar heeft om bij het gloednieuwe stadsdeeltje Weesp aan te sluiten - als het zover komt. Groot Wassink kan zich dat voorstellen, maar Driemond losbreken van stadsdeel Zuidoost doe je niet zo maar even. "Alleen al het aanpassen van alle verordeningen vereist veel", zo klonk een praktisch bezwaar. 

Houtskoolschets

Naarmate de bijeenkomst vorderde en alle zetten werden herhaald, dook er een handige metafoor op: de houtskoolschets. Laten de uitgangspunten van de Weesper raad de houtskoolschets zijn, waaruit uiteindelijk een prachtig schilderij voortkomt. Het zullen Groot Wassink en zijn Weesper collega Léon de Lange zijn die de penselen in de verf mogen dopen. Aan hen de taak om met deze houtskoolschets een schilderij te maken dat door de gemeenteraad van Weesp én door de gemeenteraad van Amsterdam in de vernis kan worden gezet.

Van deze houtskoolschets samen een mooi schilderij maken 

Groot Wassink zegt voldoende aanknopingspunten te zien voor een mooi schilderij en een goed huwelijk. 

We zien 'Het Joodse bruidje' voor ons. 

Om zijn vertrouwen te laten blijken, sprak Groot Wassink tot twee keer toe de wens uit dat beide gemeenteraden de besluitvorming feestelijk aanpakken tijdens een gezamenlijk moment. Maar zover is het dus nog niet. Eerst nog een paar stevige overleggen over geven en nemen. 


Isaak en Rebekka, bekend als ‘Het Joodse bruidje’, Rembrandt van Rijn, ca. 1665 - ca. 1669 (beeld: Rijksmuseum)