Het college van burgemeester en wethouders Hilversum maakt serieus werk van een nachttrein in het weekend. Vanuit het idee 'samen staan we sterker' hoopt Hilversum dat Weesp aanhaakt bij het initiatief. De Weesper wethouder van vervoer, Léon de Lange, heeft hier wel oren naar, en heeft Hilversum laten weten hierover graag in gesprek te gaan. Maar eerst moeten er een aantal zaken worden uitgezocht. 

Laatste trein

Wie nu na een avondje/nachtje uit in Amsterdam of Utrecht terug wil naar Weesp, moet zorgen dat hij rond 01.00 uur op een van deze stations is om de laatste sprinter te pakken. Daarna gaan de eerste treinen, afhankelijk van de plaats van vertrek, pas weer rond 06.00 uur. Er rijden 's nachts wel treinen tussen Amsterdam en Utrecht, de hele nacht door zelfs - maar die stoppen niet in Weesp of Hilversum. Daar wil Hilversum verandering in brengen.  

Er rijden 's nachts wel treinen, maar die stoppen niet in Weesp

De offerte hiervoor is aangevraagd bij de NS. "Als het aan ons ligt, gaan er extra treinen rijden op de vrijdag en de zaterdag", zo meldt wethouder Annette Wolthers van Hilversum. Het is haar bedoeling dat de trein alle drie de Hilversumse stations (Sportpark, Hilversum Centraal en Media Park) aan gaat doen. Hiermee zou zij een van de beloften uit het vorig jaar gesloten coalitieakkoord inlossen, namelijk een nachtelijke openbaar-vervoerverbinding met de twee steden.

200.000 euro

Hoe groot de behoefte binnen Hilversum voor deze nachttrein precies is, is nu nog niet inzichtelijk, zegt de wethouder desgevraagd. Daar gaat de gemeente de komende periode goed naar kijken om uiteindelijk te bepalen wat ze gaat doen, want de nachttrein zou moeten gaan rijden per 1 januari 2021. De inkoop van deze nachtelijke verbinding kost de gemeente Hilversum 200.000 euro. 

In beeld brengen

Hoeveel het Weesp zou kosten om de trein ook hier te laten stoppen, is nog niet bekend. Wethouder De Lange laat weten dat er ambtelijke contacten gaande zijn om alles in beeld te brengen: "Naast het kostenaspect wordt ook uitgezocht of het überhaupt mogelijk is om de trein hier te laten stoppen. Dit in verband met planningen op het spoor". Er is nog tijd voor het verzamelen van gegevens want het contract tussen Hilversum en de NS is nog niet getekend. Wolthers hoopt dat Weesp en wellicht ook Amersfoort eerst nog zullen aanhaken.