Afgelopen jaar ging het naast de gebruikelijke thema’s fusie (de bestuurlijke fusie met Amsterdam kwam rond) en Laurentiuskerk (weer veel gedoe, maar uiteindelijk een plan waar iedereen zich in kan vinden, met onder ander drie nieuwe stadsboerderijen in de tuin) vaker dan gemiddeld over het parkeerbeleid, de terrassennota en toerisme en de kinderopvang.

Parkeren

Het was in 2018 een belangrijke vraag die beantwoord moest worden: ‘Zucht Weesp nu wel of niet onder parkeerdruk?’ Het antwoord was ja, in elk geval in het centrum, en dus komt er in 2019 de Nota Parkeermaatregelen. Daarin staat dat er meer parkeermeters komen, dat bewoners een vergunning kunnen aanvragen en dat er parkeermeters komen in gebieden waar tot nu gratis geparkeerd kan worden. Met name de bewoners van Leeuwenveld voelen zich hierdoor ‘gepiepeld’, want ook zij moeten betalen voor een vergunning. In het najaar werd bekend dat de gemeente Amsterdam in het kader van de bestuurlijke fusie Weesp gaat helpen met de uitvoering en handhaving. 

Terrassen

Het college van B en W vindt dat het in Weesp wel wat gezelliger en drukker mag worden. Om met het tweede te beginnen kwam er een toeristennota waarin staat dat Weesp graag meer dagjesmensen wil trekken, maar dan wel zonder 'de Amsterdamse toestanden.’ Het is nog niet duidelijk wat er nou precies wel en niet gaat komen, maar in elk geval hebben al die mensen net als de Weespers zelf wel kans dat er meer terrassen komen in Weesp. 

Acht nieuwe

Hier is in Weesp veel over gezegd en geschreven met als resultaat dat er een nota ligt die het mogelijk moet maken dat er in het centrum alles bij elkaar acht terrassen bij mogen komen: twee aan de Slijkstraat/Achteromdwarsstraat, even zoveel aan de Nieuwstad en ook twee rondom de Kom en één aan de Nieuwstraat tussen Slijkstraat en Grote Plein en één aan de Breedstraat/Grote Plein. Let wel: deze mogen er komen. Dat betekent niet automatisch dat ze er inderdaad komen. Dat ligt eraan of horecabazen er iets in zien.

Kinderopvang

Aan kleine kinderen geen gebrek in Weesp, helemaal niet nu Weespersluis steeds verder groeit. Leuk natuurlijk, maar ook een uitdaging, want in 2019 openbaart een enorm capaciteitstekort zich. Alle kinderopvangmogelijkheden zitten nokvol en zoeken naar mogelijkheden, maar ja: waar vind je een locatie. En als je die al hebt, waar haal je dan vervolgens medewerkers vandaan?
In Weespersluis komt de oplossing pas in 2024, zoveel is zeker. Gelukkig wordt aan het einde van het jaar bekend dat Otje aan de Hogeweijselaan gaat verhuizen én in capaciteit gaat verdubbelen. Het is het begin van een oplossing, maar lang niet alle ouders zijn uit de brand.

Wat er nog meer gebeurde:

Onder het kopje ‘Nooit meer wat van gehoord’:

- Opeens ging het Theaterpand dicht. Problemen met de benodigde vergunningen deden de eigenaren besluiten uiteindelijk de stekker eruit trekken.

- Aan de Heemraadweg wordt in een woning een bordeel gerund. Omwonenden klagen over overlast, waarna de politie het illegale bordeel sluit.

- Op 1 september sluit de Wereldwinkel.

Onder het kopje ‘Dit heeft toekomst’:

- Er komt een nieuw groen bedrijventerrein aan de Verengde Rijnkade met de naam ‘Het Groene Kwartier.’ ALLSAFE, een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt, komt er met een nieuwe opslagloods en ook het hoofdkantoor van dit bedrijf verhuist naar Weesp. Dat is bijna gereed.

- In mei wordt het Regionaal Medisch Centrum aan de Leeuwenveldseweg geopend.

- De Weesper energiecoöperatie dat later wordt omgevormd naar Platform Weesp Duurzaam wordt opgericht. Doel is Weespers te motiveren over te gaan op groene energie.

- In april is er na jaren steggelen eindelijk een doorbraak in het geschil tussen Ahold en De Grutterij Beleggings- en Financieringsmaatschappij over de invulling van het braakliggende terrein aan de Achtergracht. Binnenkort wordt gestart met wat 'een ontwikkeling’ wordt genoemd. Wat er komt? Daar doen de partijen nog geheimzinnig over.

- Er is in mei een feestelijke opening van de zogeheten keerkom en een nieuw paviljoen bij Fort Uitermeer.

- Imker Gert Admiraal luidt de noodklok over het maaibeleid van de gemeente. De gemeenteraad zoekt uit wat het probleem is met onder meer als gevolg dat bewoners plannen mogen indienen voor een ‘bijenweitje.’

- Op Fort Ossenmarkt wordt een uitgezet loopparcours voor trimmers, renners en wandelaars in gebruik genomen.

- Veel Weespers zijn blij met de ontdekking van het 17e-eeuwse schilderij ‘Gezicht op Weesp’ van de Hollandse meester Jan van Beerstraten. Cultuurwethouder Léon de Lange boort al zijn contacten aan om het schilderij in een museum te krijgen. Wordt in 2020 vervolgd.

- In juli wordt gestart met het voorbereidende werk van de vervallen panden aan de Nieuwstraat, tussen de kerk en het stadhuis.

- Ook in juli komen de brouwketels van Wispe Brouwerij naar de Laurentiuskerk. De gebroeders Vellenga van de brouwerij mikken op de opening van de brouwerij annex proeflokaal in augustus, later wordt dat kerst en inmiddels is helder dat dat niet gehaald is. Een nieuwe datum is niet bekend.

- De nieuwe PlusBus wordt in gebruik genomen. Voor ouderen wordt het hiermee makkelijker om op stap te gaan.

En dan nog dit:

- Bewoners van de Kostverlorenstraat en de Sinnigvelderstrook aan de Waarschapsstraat/Sinnigvelderstraat lopen te hoop tegen de bouwplannen.

- In Leeuwenveld komt een openbare AED. Buurtbewoner Arnoud Vermeer neemt hiervoor het initiatief.

- Er wordt bekend dat tijdens activiteiten wegwerpbekers met ingang van 2020 taboe zijn.

- Bij het begin van de lente is er de Ruim Rotzooi Run, een idee van de Trim- en Trainingsgroep. Het idee is dat atleten een rondje rennen en tegelijk zwerfafval oppikken.

- Een steeds groter wordend probleem is het parkeren van fietsen. Iedereen lijkt zijn tweewieler maar neer te kwakken op een plek waar het hem of haar uit komt, zonder na te denken of er nog iemand langs kan.

- Er word bekend dat de scholen De Hobbedob en de Terp in Aetsveld toe zijn aan nieuwbouw.

- Er wordt onderzocht of er een kinderopvang kan komen aan het einde van de Martinus Nijhoffstraat, bij de moskee.

- De Stadspas van de gemeente Amsterdam komt ook voor Weespers ter beschikking.

- Radio Weesp en de Kabelkrant Weesp houden op te bestaan.

- Het voltallige bestuur van FC Weesp stapt in december op omdat ze niet door één deur kunnen met drie nieuwe kandidaat-bestuurders.

- Er komen toch sociale huurwoningen in Weespersluis.