Partyprikkers. Zo worden de mensen genoemd die afgelopen jaar tijdens het Sluis-en-bruggenfeest en de week erna tijdens de WeesperNieuw Extra Kwart Triatlon zwerfafval opruimden. Maar dat is niet het enige dat ze alle drie de feestdagen dagen en tijdens het sportevent vier uur lang deden. Sterker, misschien is dat andere onderdeel van hun taak nog wel belangrijker.

'Mama, zij zijn de wereld aan het redden'

Partyprikkers

De Partyprikkers gingen namelijk ook met mensen in gesprek, en dan bij voorkeur met personen die net iets op straat hadden gegooid of de neiging daartoe hadden. Het doel is troep opruimen en de mensen bewust maken dat het niet normaal is om zomaar wat weg te gooien en het leidde tot leuke reacties. Er was bijvoorbeeld de reactie van een vrolijk kind dat tegen haar moeder zei ‘Zijn vuil aan het opruimen. Goed hé?’ en een ander vertelde haar moeder ‘Mama, zij zijn de wereld aan het redden.”

'Prikken in het park'

De Partyprikkers komen dit jaar weer terug, natuurlijk, want het werkt. Net zoals er weer opruimacties komen die onder de noemer ‘Prikken in het park’ vallen. In het kader van de World Clean Up Day ruimden onder leiding van professionals van RecycleValley – dezelfde organisatie van de Partyprikkers die onder andere de prikstokken en zogenoemde 'dropbuckets', zeg maar afvalemmers, levert - Weespers de schansen en de omgeving van de wijk ‘De 6 Weesper straatjes’ op. De actie op de schansen trok niet heel veel mensen, maar die rond de nieuwe wijk aan de Papelaan was een grote hit waar veel bewoners inclusief veel kinderen aan deelnamen.

Versnelling

Het is daarom logisch dat dit beleid dit jaar wordt voortgezet. Sterker nog, met een beetje geluk vindt er een versnelling plaats van de acties, zegt wethouder Maarten Miner van onder andere milieu en duurzaamheid. “Dit jaar wordt vaker de rotzooi opgeruimd en dat is mooi, maar het is gelijk ook het paard achter de wagen spannen. Het betekent namelijk dat mensen nog altijd rotzooi op straat gooien en daar willen we natuurlijk vanaf.”

Niet alleen de Partyprikkers zijn actief met het opruimen van rotzooi. Bij het begin van de lente hield trainingsgroep TTW een zogeheten 'Ruim Rotzooi Run' waarbij trainen en rotzooi opruimen werd gecombineerd.  

Scholen

Dat gebeurt middels voorlichting en een lesprogramma op de scholen. Voor de zomer is contact gezocht met zowel het basisonderwijs als met het voortgezet onderwijs om erachter te komen of hier de bereidheid was om mee te werken aan zo’n programma en tot Miners grote genoegen is die er. “de interesse en het enthousiasme was groot”, jubelt het College van B en W niet voor niets in een raadsinformatiebrief die deze week is behandeld in de commissie.

Schoonmaakhelden

De basisscholen zijn inmiddels gestart met het lesprogramma ‘Schoonmaakhelden’, dat bestaat uit een aantal lessen in de klas en praktijklessen buiten. De Terp heeft het programma inmiddels afgerond en de lessen op de Van der Muelen-Vastwijkschool en de Brede School Kors Breijer zijn ingepland (Miner bezoekt donderdag aanstaande een les op de laatste school). 

Vechtstede College pakt uitdaging voortvarend op

En ook het Vechtstede College pakt de uitdaging voortvarend op met het onderwijsprogramma Trash Trackers. “Bewustwording en kennis vergroten is het belangrijkste doel van deze lessen voor met name het eerste en tweede jaar’, staat in de raadsinformatiebrief. Het Vechtstede College heeft al aangegeven dat het wil doorschakelen met een ‘verdiepingsprogramma’. 

Snoeproute

Eén van de acties is gericht op de zogenoemde snoeproute: het deel van de Amstellandlaan tussen winkelcentrum Hogeweij en de school. Miner: “De leerlingen moeten zich er echt van bewust worden dat ze de verpakking van hetgeen ze in de winkels kopen niet lukraak op straat gooien. Dat kan echt niet meer.”
Er is nog wel het nodige werk te verzetten, erkent Miner. “Weesp is, vind ik, een relatief schone gemeente, maar er zijn aandachtsgebieden. Vooral sigarettenpeuken zijn een drama. Rokers gooien haast per definitie hun peuk op straat en dat is een groot afvalprobleem.”

Toetsen

Vanuit de commissie WZ kwam afgelopen week de vraag of meetbaar is of het beleid werkt. “Dat is best lastig”, erkent Minder. “Moet je dan bijvoorbeeld nu ergens gaan meten hoeveel peuken er liggen en dat dan aan het einde van het jaar herhalen? Daar zijn we nog niet uit. Maar we willen zeker iets hebben waarmee we kunnen toetsen wat dit oplevert.”