Het coronavirus COVID-19 is met name gevaarlijk voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Deze beschrijving is van toepassing op zo ongeveer iedere bewoner van Vivium-locaties als de De Hogeweyk (Heemraadweg) en Oversingel (Hugo de Grootlaan). De zorginstelling is dan ook extra alert en heeft bovendien een draaiboek klaar liggen 'voor het geval dat'.  In dat draaiboek is ook ext...

Dat draaiboek is niet nieuw, geeft Vivium-directeur Marco Wisse toe. "Toen in 2009 de Mexicaanse griep opdook, moesten alle zorginstellingen in Nederland van het Rijk een continuïteitsplan opstellen. Dat plan treedt in werking als er sprake is van een crisissituatie. Het uitgangspunt is dat - wat er ook gebeurt - je als zorginstelling te allen tijden moet kunnen blijven zorgen voor je patiën...