De stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Weesp in 2018 werd afgelopen najaar geschat op 10 procent. Op basis daarvan stelde de gemeenteraad op 12 december de ‘Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020’ vast. De raad besloot hiermee dat de OZB-aanslag met 1,6 procent zou stijgen.

15 procent

Niets aan de hand, totdat begin januari bleek dat de WOZ-waarde niet met 10, maar met ongeveer 15 procent is gestegen, met als gevolg dat de OZB-belasting niet 1,6 procent maar 3,5 procent stijgt. Iedereen betaalt daardoor een beetje meer. Bij een gemiddelde woningwaarde van 307.000 euro stijgen de gemiddelde woonlasten van een eigenaar in een meerpersoonshuishouden van...