Pieter Nieuwland werd op 5 november 1764 geboren in De Watergraafsmeer. Hij overleed, na een kort ziekbed, op zijn dertigste aan de gevolgen van een besmettelijke ziekte. De Watergraafsmeer had toen nog geen begraafplaat, daarom werd Nieuwland begraven op begraafplaats Rustoord in Diemen.

Jo Haen van de Stichting Vrienden van de Watergraafsmeer heeft op de website van die stichting een artikel over deze bijzondere man geschreven. Zij schrijft dat op zijn graf een eenvoudig gedenkteken met het opschrift Natuur weenende om haar kind werd geplaatst.