Pieter Nieuwland werd op 5 november 1764 geboren in De Watergraafsmeer. Hij overleed, na een kort ziekbed, op zijn dertigste aan de gevolgen van een besmettelijke ziekte. De Watergraafsmeer had toen nog geen begraafplaat, daarom werd Nieuwland begraven op begraafplaats Rustoord in Diemen.

Jo Haen van de Stichting Vrienden van de Watergraafsmeer heeft op de website van die stichting een artikel over deze bijzondere man geschreven. Zij schrijft dat op zijn graf een eenvoudig gedenkteken met het opschrift Natuur weenende om haar kind werd geplaatst.

Geen eigen steen meer 

Het graf werd het in 1833 'geschud' waarbij alle beenderen in de onderste kist werden geplaatst die er nu nog ligt. Later zijn hier anderen begraven, zodat Nieuwlands naam en de tekst niet meer op de steen voorkomen. Marianne Berkelaar, secretaris van Belangenvereniging Rustoord: "Jo Haen, voorzitter van Stichting Vrienden van de Watergraafsmeer, heeft ons benaderd met het verzoek of het mogelijk is om een gedenksteen te plaatsen en of wij een financiële bijdrage willen leveren. Wij hebben vervolgens contact opgenomen met de gemeente en het resultaat is dat de gemeente en Belangenvereniging Rustoord een relatief klein bedrag hebben uitgetrokken voor de gedenksteen. Die steen is gemaakt door steenhouwer Berkenhamer & Zoon. Hij heeft dit voor een vriendenprijs gedaan."

Bij de onthulling zijn onder anderen wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg en leerlingen van het Pieter Nieuwland College aanwezig. De school in Amsterdam-Oost is naar Pieter Nieuwland vernoemd en is altijd door veel leerlingen uit Diemen bezocht.