De toekenning van de bijdrage op het Goed Geld Gala van 4 maart komt als een totale verrassing voor Natuurmonumenten. "Dit is fantastisch nieuws", vertelt gebiedsmanager Francine Hijmans van den Bergh van Natuurmonumenten in het Naardermeer. "We hadden eerder een aanvraag ingediend voor dit project, maar die was afgewezen. Des te blijer zijn we, nu blijkt dat de Nationale Postcode Loterij toch wil bijdragen aan de versterking van de waardevolle natuur in het Naardermeer." 

Vuilnisbelt

Meer dan honderd jaar geleden ontsnapte het Naardermeer aan de status van vuilnisbelt. Het was destijds de aanleiding tot oprichting van Natuurmonumenten en het Naardermeer werd het eerste natuurgebied van Nederland. Vandaag is het nog steeds een natuurparel middenin de Randstad, maar ook het Naardermeer staat onder druk. Met deze totaal onverwachte bijdrage van de Nationale Postcode Loterij wil Natuurmonumenten samen met provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groene buffer rond het Naardermeer inrichten en daarmee het gebied omtoveren tot een otterparadijs. Ook komen er meer mogelijkheden voor publiek om het unieke natuurgebied te bezoeken en te ontdekken. 

Voor de toekomst 

Een groene buffer van moerasnatuur om het Naardermeer maakt het gebied toekomstbestendig én geeft een impuls aan de hele Nederlandse natuur. Het Naardermeer ligt namelijk midden in een 'natte as' in Nederland. Het leefgebied van de otter en allerlei andere dier- en plantensoorten wordt groter en is beter te bereiken. Boswachter Luc Hoogenstein: "De veeleisende otter is na vijftig jaar terug in het Naardermeer en dat is het grootste compliment dat het gebied kan krijgen. Maar hun aanwezigheid is niet vanzelfsprekend, want klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis eisen wereldwijd hun tol, ook in het Naardermeer. Met de schil om het Naardermeer verzekeren we de otter ook in de toekomst van een geschikt leefgebied", aldus de boswachter.

Speuren naar de otter 

Niet alleen voor planten en dieren is de groene bufferzone een aanwinst, ook voor mensen. De schil rond het Naardermeer wordt ingericht als moerasnatuur waar van alles te ontdekken valt. Tussen het riet en over vlonderpaden kunnen bezoekers straks speuren naar zwarte sterns, purperreigers, reeën en zelfs de otter. Het project is een samenwerking van provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met steun van Zoogdiervereniging, Vogelbescherming en Stichting Uiteraard Uitermeer.