Tijdens de brand die in de vroege ochtend van 19 juli 2017 plaatsvond, kwam een 27-jarige man om het leven. Meerdere personen raakten zwaargewond, van wie twee ernstig. De familie van het dodelijke slachtoffer deed aangifte tegen de Brandweer Amsterdam-Amstelland en de gemeente Diemen.

Lange celstraffen

De brand was het gevolg van brandstichting. De drie daders kregen in 2019 lange celstraffen. De vrouwelijke hoofdverdachte kreeg een gevangenisstraf van 16 jaar, haar broer en hun medepleger kregen celstraffen van 14 en 15 jaar. De rechtbank veroordeelde hen ook tot het gezamenlijk betalen van een schadevergoeding van ruim 100.000 euro.

De daders van de brandstichting hebben lange celstraffen gekregen

De zaak is door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd na uitvoerig onderzoek door de Rijksrecherche, meldt de Diemense burgemeester Erik Boog in een reactie op het sepot. "Dit betekent dat zowel de Brandweer Amsterdam-Amstelland als organisatie als de betrokken brandweermensen zelf, niet langer verdachte zijn en er geen vervolging tegen hen wordt ingesteld. De gemeente Diemen, waartegen ook aangifte was gedaan, is na onderzoek nooit als verdachte aangemerkt."

Duidelijkheid

"Het is goed dat het Openbaar Ministerie deze strafrechtelijke onderzoeken heeft afgerond en conclusies heeft getrokken over het handelen van de brandweer bij de verschrikkelijke brand in de flat aan de Rode Kruislaan in 2017. Dat schept voor alle betrokkenen duidelijkheid. Het OM acht zich niet ontvankelijk in de vervolging van de regionale brandweer, omdat de brandweerzorg bij uitsluiting is opgedragen aan de gemeente. De gemeente heeft deze taak overgedragen aan de Veiligheidsregio. Omdat brandweerzorg volgens het OM een exclusieve overheidstaak is, geniet de Veiligheidsregio cq. de regionale brandweer strafrechtelijke immuniteit", aldus Boog.

"Ook indien de brandweer geen strafrechtelijke immuniteit zou genieten, zou het OM overigens niet tot vervolging overgaan, benadrukt het OM",  volgens Boog. "Ten aanzien van de beide brandweerofficieren geldt dat de informatie-uitwisseling in de betreffende nacht mogelijk niet optimaal is geweest, maar er is volgens het OM geen causaal verband tussen het optreden van het brandweer en het overlijden van de persoon en het letsel van een ander slachtoffer."

Zwarte bladzijde

"Het is goed dat er eindelijk duidelijkheid is gekomen in deze zaak; deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van Diemen zullen we echter nooit vergeten. Onze gedachten gaan nog steeds uit naar de slachtoffers, hun naasten en vooral naar de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. De opzettelijke brandstichting, waar de daders inmiddels voor gestraft zijn, heeft hen onvoorstelbaar veel leed opgeleverd", aldus de burgemeester.

'De inzet van de brandweer heeft aantoonbaar meer slachtoffers voorkomen'

Boog: "Het besluit van het OM doet ook recht aan de enorme inspanningen van de brandweer bij het bestrijden van de brand. Ik heb mijn waardering hiervoor al eerder geuit, maar wil dat hier nogmaals doen: de inzet van de brandweerlieden heeft bij deze brand aantoonbaar meer slachtoffers voorkomen. Daarnaast zijn vanwege de gebeurtenissen bij de brand door de brandweer ook lessen geleerd voor de toekomst, die zijn omgezet in concrete acties."