Of de gemeente overvallen is door de ontwikkelingen rond de bouw van een datacentrum door Equinix aan de spiksplinternieuwe Chocoladeweg op bedrijventerrein Het Groene Kwartier (bij de Verlengde Rijnkade, waar nu nog alleen het nieuwe pand van ALLSAFE Mini Opslag is) valt te betwijfelen. De gemeente wist precies wat er zou komen op bedrijventerrein Het Groene Kwartier. Ontwikkelaar van Het Groene Kwartier Cees van Vliet vertelde eerder bij WeesperNieuws Extra namelijk onder meer dat er in de aanloop een werkgroep met daarin een aantal ambtenaren is samengesteld om de plannen te begeleiden, dus erg verrast kunnen ze niet zijn geweest aan de Nieuwstraat. Toch lijkt het hierop.

Besloten vergadering

Voordat de coronacrisis uitbrak, was er namelijk een besloten vergadering van de gemeenteraad. Het onderwerp was natuurlijk niet bekend, maar vrij snel erna kreeg de redactie van WeesperNieuws het bericht dat het ging om regels die zouden gelden ten aanzien van een eventueel nieuw datacenter; een andere dus dan deze van het Amerikaanse Equinix, dat wereldleider is in het beheer van data. Want laat dat vooral duidelijk zijn: dit datacenter gaat er onherroepelijk komen. De plannen zijn namelijk niet in strijd met het bestemmingsplan, waardoor eventuele bezwaren bij voorbaat kansloos lijken.

Niet zonder vergunning

Achter de gesloten deuren is, zo bevestigt verantwoordelijk wethouder Vos op vragen van WeesperNieuws, de gemeenteraad verteld dat het College van B en W het besluit heeft genomen dat het niet meer mogelijk is zonder vergunning een datacentrum te bouwen. “Iemand die een vergunning aanvraagt voor de ontwikkeling van een datacenter krijgt die niet zonder meer, ook al valt een plan binnen het bestemmingsplan. Op die manier kunnen wij een vinger aan de pols houden over bepaalde ontwikkelingen in de gemeente”, aldus Vos.

'Op deze manier kunnen wij een vinger aan de pols houden' 

Veel energie

Datacenters zijn over het algemeen niet de mooiste gebouwen in het landschap, maar dat is niet de reden om paal en perk te stellen. Die is wél dat datacenters buitengewoon veel energie verbruiken. “Wij willen daarom voordat er een plan wordt ingediend met ontwikkelaars van een datacenter kunnen overleggen over de te nemen duurzaamheidsmaatregelen om zodoende het belang van de gemeente in de gaten te houden en ook om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt van de gemeente om in 2030 een energieneutrale stad te zijn.” 

Zo ziet de entree eruit vanuit het zuiden, dus vanuit Driemond.

Niet de enige gemeente

Weesp is niet de enige gemeente met deze opvatting. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer gingen Weesp voor want die keuren al sinds juli vorig jaar geen nieuwe bouwplannen voor datacenters meer goed. De gemeentebesturen kondigden een tijdelijke bouwstop af, totdat nieuw regiobeleid is geformuleerd. Aanleiding voor dit zogeheten voorbereidingsbesluit was de sterke toename van het aantal datacenters die te veel ruimte in beslag nemen én die veel te veel energie gebruiken.

Equinix komt dus in Weesp, maar Van Vliet heeft harde eisen gesteld aan de komst. Van Vliet wil namelijk dat Het Groene Kwartier, dat hij zelf heeft ontwikkeld op het voormalige bedrijfsterrein van Boehringer Ingelheim, perse een duurzaam en groen bedrijfsterrein wordt. Om deze reden voldoet het pand van ALLSAFE al aan allerlei eisen van duurzaamheid en het is dezelfde reden dat hij samen met de gemeente aan de directie van Equinix een paar harde voorwaarden heeft gesteld. 

Een groen welkom

Van Vliet: “We hebben gesteld dat dit een toekomstbestendig bedrijventerrein is dat een groen welkom van Weesp moet zijn, dat de restwarmte zou kunnen worden hergebruikt, het moet en pand zijn met groene gevels en groene stroom met certificaat om op die manier een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Ik kan je verzekeren dat ze daar in eerste instantie mee verlegen waren, maar uiteindelijk is er een plan gekomen dat volledig past binnen deze kaders. Als dat niet het geval zou zijn geweest, had ik het niet gedaan.”

'Ik kan je verzekeren dat ze in eerste instantie verlegen waren met onze voorwaarden' 

Als eerste

Inmiddels is bekend hoe het gebouw eruit komt te zien. De belangrijkste plek van waar je het gebouw ziet, is de kruising van de Kanaaldijk Oost met de Verlengde Rijnkade. Iedereen die hier rijdt, ziet dit gebouw als eerste. 

Mooie entree

“Daarom vinden wij het belangrijk dat het een mooie entree wordt”, aldus Van Vliet. In plaats van een lelijke monotone doos zonder kraak noch smaak, doemt hier over pakweg twee jaar een grijze gevel van ongeveer 18 meter hoog met veel glas. Dit zijn de kantoren van Equinix waar uiteindelijk tussen 50 en 100 man komen te werken. Achter deze gevel, waar ook planten tegenop zullen groeien en die verder voor een belangrijk deel aan het zicht wordt onttrokken door een groenstrook met bomen, komen dan de feitelijke twee datacenters.

Onmisbaar

Een datacenter is onmisbaar in de huidige wereld waarin iedereen gebruikmaakt van online verkeer. Datacenters zijn misschien gewild, maar ze zijn niet meer weg te denken uit de huidige moderne samenleving.
Een datacenter is een fysiek bedrijfsgebouw waar ICT-apparatuur is ondergebracht. Meestal gaat het om computerservers waarop enorme aantallen data opgeslagen worden. Het belangrijkste doel van een datacenter is dat ICT apparatuur veilig is opgeslagen en dat dataverkeer veilig verloopt.

Wat je niet direct ziet, is dat er achter de gevel en op het dak allerlei voorzieningen zijn getroffen om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen van Van Vliet.

Een paar opvallende:
- Een groene ondergrond op het dak (een zogeheten sedumdak) maakt de zonnepanelen die hier komen efficiënter en draagt bovendien bij aan de biodiversiteit (goed voor bijen).
- Met verschillende ingrepen zal het gebouw zo veel mogelijk aansluiten op ‘de ecologische hoofdstructuren en groene dragers’ in Weesp.
- Er komen oplaadpunten voor elektrische auto’s op het terrein.
- Equinix gebruikt in Nederland 100 procent van de totale energieconsumptie van hernieuwbare bronnen met certificaat.
- De restwarmte wordt hergebruik in overleg met de gemeente.
- Bouwmaterialen moeten hergebruikt kunnen worden (circulair bouwen).
- Er wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van gerecyclede materialen en van materialen die makkelijk opnieuw kunnen worden ingezet. Een voorbeeld is gerecycled asfalt.

Tevreden

In eerste instantie bouwt Equinix hier twee gebouwen, maar het bedrijf heeft als optie om ernaast nog twee gebouwen te realiseren. En ook die zullen grotendeels aan het zicht worden onttrokken. Van Vliet is uiteindelijk tevreden over het resultaat. “Ik vind dat de entree van Weesp er mooi moet uitzien, maar het blijft natuurlijk wel een bedrijventerrein.”