Eind maart zou het resultaat bekend zijn van een uitvoerig onderzoek dat het college van B en W heeft laten uitvoeren naar het proces rond de grondverkoop aan de Sinnigvelderstraat voor de ontwikkeling van het bouwplan De Weesperschool op de locatie van de voormalige Jan Woudsmaschool. Hiertoe besloot het college naar aanleiding van vragen van het CDA, dat er aan twijfelt of de verkoop van de g...