Bij de planvorming van het bouwplan De Weesperschool op het terrein van de voormalige Jan Woudsmaschool kwam de afgelopen jaren – dit dossier loopt al drie jaar – regelmatig de term ‘robuust groen’ voorbij. Meerdere keren werd door zowel omwonenden als politici deze terminologie gekraakt, want veel te vaag. Het is een term waarmee beleidsmakers alle kanten op kunnen.

Robuust groen

Voor het college van B en W is deze kritiek in elk geval geen 'wake up call' geweest, want het plan om het sneuvelen van groen wegens de voorgenomen bouw van 88 woningen te compenseren wordt ‘Robuust groenplan omgeving Sinnigvelderstraat’ genoemd. In het plan staat de visie van het college wat het onder robuust groen verstaat.