Een inclusief Weesp, daar staat de gemeente voor. Dat wil zeggen dat iedere Weesper moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en sociale verkeer. Weesp zonder drempels, zowel fysiek als virtueel.

Weesp zonder drempels, zowel fysiek als virtueel

De komende tijd wordt een tandje bij geschakeld. Hoe? Dat is nog niet helder, want er wordt gewerkt aan een Inclusieve Agenda die in het najaar zal verschijnen. Maar het gaat om fysieke acties zoals bereikbaarheid van winkels en horeca, of toegankelijkheid van stoepen en (invalide)parkeerplaatsen, maar ook om bewustwording bij inwoners en bedrijven. De gemeente levert zelf natuurlijk een bijdra...