Het kost de gemeente bijna een ton, maar dan heb je ook wat: een ambtenaar Duurzaamheid. Het huidige rood gekleurde college van B en W is ongekend ambitieus op het gebied van duurzaamheid en voor het verwezenlijken van al die doelstellingen wordt voor de duur van een jaar (2021) een nieuwe medewerker ingevlogen.

Vol bordje

Zij of hij krijgt een vol bordje. In de Nota Duurzaam Weesp is bijvoorbeeld de ambitie vastgesteld om energieneutraal te zijn in 2030 en er liggen ook een aantal landelijke (zoals de klimaatafspraken van Parijs) en regionale (de Regionale Energiestrategie) afspraken.