De omwonenden van het terrein waar de Kostverlorenflat stond, hebben er genoeg van dat ze vanuit de gemeente de zwartepiet krijgen toegespeeld vanwege het trage verloop van de ontwikkeling van de bouwplannen die Ymere hier heeft. Ze begrijpen werkelijk niet waaraan ze dat hebben verdiend.
Het zwartepieten gebeurde bijvoorbeeld in mei dit jaar toen de prestatieafspraken tussen gemeente, Yme...

Halsstarrigheid

Hierin is het bouwplan Kostverlorenflat/Amstellandlaan met naam en toenaam genoemd als project hoe inspraak niet moet werken en dat ligt volgens de gemeente niet aan Ymere, maar is vooral te wijten aan de halsstarrigheid van de bewoners. Ymere heeft volgens de gemeente namelijk veel moeite gedaan om het plan los te trekken, maar “desondanks was er van omwonenden...