De stichting Flora- en Faunabescherming, die nauwkeurig waakt voor aantasting van de natuurwaarden in Weesp en omgeving, eiste extra voorschriften, omdat de verleende ontheffing onvoldoende bescherming zou bieden. Maar de Raad oordeelt dus anders.

Nieuw leefgebied

Het compensatiegebied in het westelijke deel van de polder is nodig, want de bedreigde diersoorten als heikikker, rugstreeppad en ringslang moeten wijken vanwege de grootschalige woningbouw. Het compensatiegebied wordt nu ingericht als nieuw leefgebied met een verbindingszone naar een leefgebied noordelijk van de A1.
Volgens de stichting had dit compensatiegebied a...