De duiding Lokaal Sportakkoord geeft aan dat alleen sportverenigingen - 25 in dit geval - hun handtekening hebben gezet onder het akkoord, maar dat is te kort door de bocht. Ook maatschappelijke organisaties, de GGD en bijvoorbeeld fysiotherapeuten, gymleraren, kinderopvang en het Victoriabad committeren zich aan de uitgangspunten. Bovendien komt het initiatief niet van de gemeente, maar is de ...