We realiseren ons dat veel nieuws dat wij dit jaar hebben gebracht geen goed nieuws was. Alarmerende cijfers, eenzame ouderen, nog meer maatregelen, ondernemers die het water aan de lippen staat en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar er kwamen toch ook veel mooie onderwerpen voorbij - die soms totaal niets met corona te maken hadden.

Om de moed erin te houden zullen we daarom in dit overzicht vooral kijken naar opmerkelijk ander nieuws. Wat in november opvallend vaak voorkwam, was dat er allerlei nieuwe dingen werden opgestart, dwars tegen de coronatendens in. Het coronanieuws is terug te vinden in een speciaal corona-terugblik.