Vorig jaar heeft de bouw in Nederland als gevolg van corona wat tikken gehad, maar uiteindelijk heeft Weespersluis nauwelijks vertraging opgelopen. “Er zijn wat vertragingen geweest vanwege problemen met leveranciers van buiten en van binnen Europa, maar dat heeft er niet toe geleid dat we nu heel ver achterlopen op het bouwproces. Het is verwaarloosbaar”, vertelt De Lange.

Rond 300 woningen opgeleverd

Momenteel zijn rond driehonderd woningen opgeleverd van het uiteindelijke aantal van rond 2700. Als de planning wordt gehaald, moet Weespersluis ergens eind 2026 klaar zijn, dus dat betekent dat de komende vijf jaar gas op de plank moet worden gegeven. “Ik heb er geen zicht op hoeveel woningen per jaar moeten worden gebouwd, maar op een gegeven moment zal he...