De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 werden door de gemeente Weesp al eind 2019 in gang gezet. Op dat moment wist de Nederlandse overheid nog niet wat haar te wachten stond op het gebied van Covid-19. De aandacht ging toen vooral uit naar de toegankelijkheid van de stembureaus. Ook Weesp zet in op inclusie: een samenleving waarin iedereen, ongeacht een beperking of chron...