Toen Maarten Miner begin februari zijn ontslag indiende als wethouder moest GroenLinks op zoek naar een opvolger. Die werd al snel gevonden in Carin Ogier, nu nog raadslid voor de partij. Haar benoeming gebeurt na stemming in de raadsvergadering van morgen (donderdag 11 maart). Dit is een openbare videovergadering maar het stemmen moet schriftelijk gebeuren. Raadsgriffier Martin van Engelshoven...