Dat blijkt uit navraag bij de woordvoerster van het ziekenhuis. “Gelukkig hoeven wij geen verloven in te trekken”, meldt de zegsvrouw. Het ziekenhuis zit nog altijd niet ruim in de bemensing, zeker als het gaat om mensen die specialistische zorg leveren. Artsen en verpleegkundigen zitten zelf bijvoorbeeld ziek thuis - met corona - waardoor er druk ontstaat op de anderen. Zoals Tergooi vorige we...