Of corona ooit weggaat en of er ooit weer een nieuwe pandemie komt: het is te hopen van niet, maar niemand die het weet. Maar in elk geval kunnen we wel leren van de coronacrisis waar we nu nog steeds inzitten en vooral over de gevolgen ervan. Dit is precies wat de Weesper alliantie wil gaan doen. Wat het is? Dat schrijft het college van B en W aldus in een raadsinformatiebrief: “Het ...

Gesprekken

De aanleiding om deze alliantie op te zetten komt voort uit diverse gesprekken over corona en de gevolgen daarvan die burgemeester en wethouders hebben gevoerd met verschillende organisaties en groepen. Bijvoorbeeld met jongeren en deze gesprekken krijgen een vervolg. Maar ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van psychosociale  hul...