Nadat vorige week de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de fusie goedkeurde, is de volgende stap nu de goedkeuring van de gemeenteraad van Amsterdam. Momenteel valt Driemond onder het bestuur van Amsterdam Zuidoost, maar op het verzoek van de dorpsraad valt het dorp na maart 2022 - wanneer Weesp officieel bij Amsterdam gaat horen - onder het stadsgebied Weesp.

Beren en wensen

Het Weesper stadsgebied is een experiment voor Amsterdam. De gekozen bestuurscommissie moet binnen de kaders van het beleid van Amsterdam gaan werken, maar maakt daarin wel de eigen afwegingen en keuzes. Daarom is het online Politieke Plein in het leven geroepen, om te kunnen discussiëren over de verwachte beren op de weg en de wensen bij de participa...