“Lucht is van levensbelang.” Het college van B en W maakt in een raadsinformatiebrief waarin het melding maakt over het meten van de luchtkwalteit in de eerste zin meteen glashelder waar het om draait. Momenteel meet de GGD Amsterdam de luchtkwaliteit boven Amsterdam en vooruitlopend op de fusie heeft het college de GGD gevraagd om ook Weesp daarin mee te nemen. Dat gebeurt nu al op drie locati...