Volgens de buurtbewoner staat in het bestemmingsplan voor dit gebied dat er een recreatiegebied moet worden aangelegd bij de 1500 woningen die hier worden gebouwd. Maar daarvan is nog helemaal geen sprake, zegt hij. “De gemeente laat voormalige weilanden braak liggen en zegt dat er natuur is gerealiseerd.”

Ook in het zogeheten exploitatieplan, waarin concreet is aangegeven wat en waar er wordt gebouwd, was een norm voor de hoeveelheid groen opgenomen en het moment waarop dat groen moest zijn aangelegd. Per hectare aan woningen zou min of meer gelijktijdig groen moeten worden aangelegd. Pas na realisering van dat groen konden dan volgens dat schema vergunningen voor de bouw van de resterende wonin...