De Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam (RMA) heeft onlangs een rapport afgescheiden waarin het de afhandeling van klachten onder de loep neemt. Dit betreffen alle klachten die bij de gemeente binnenkomen over onder andere losliggende tegels, boomwortels die de weg versperren, overlast, schier onbegaanbare straten voor bijvoorbeeld rolstoelers, enzovoort. Voorheen gebeurde dit via de Fixi-app, m...