‘Zienswijzen leiden niet tot ingrijpende veranderingen Weesperwerf’ kopten wij vorige week boven een artikel met als inhoud het voorstel van het dagelijks bestuur aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan aan te passen om daarmee de bouw van 115 woningen aan de Nijverheidslaan mogelijk te maken. Er waren negen zienswijzen ingediend, maar alle negen werden als ‘te licht’ beoordeeld om te zorgen...