Reden voor de vrees was dat het Fonds zou menen dat de Reederij met het geld een winstoogmerk had, gezien het feit dat de Reederij een B.V is. In de statuten van het Fonds wordt namelijk nadrukkelijk gesteld dat zij geen subsidie-aanvragen behandelen waarbij de aanvrager het geld gebruikt uit winstoogmerk. Op verzoek van de Reederij en bij nadere toetsing door een commissie bleek dit ...

“Het geld is nodig om dit prachtige schip te kunnen onderhouden”, aldus een woordvoerder van de Reederij die kort de geschiedenis van de Hydrograaf uiteenzette en wees op het historisch belang van het schip dat bekend stond als ‘het schip van de koningin’, omdat voormalig koninginnen Emma, Wilhelmina en Juliana het schip gebruikten voor hun officiële bezoeken aan de overzeese eilanden...