Dat de afvalstoffenheffing voor Weespers volgend jaar zal stijgen is geen nieuws. Onlangs verscheen er raadsstuk van de gemeente Amsterdam waaruit dit zou blijken, maar dit was al veel eerder bekend, in 2019 al. De kosten voor het verfwerken van afval zijn in Amsterdam namelijk simpelweg hoger dan in de Gooi en Vechtstreek en dat leidt tot hogere tarieven.
Een eenpersoonshuishouden betaalt...

Rioolheffing

Maar daarmee is de kous niet af, want de woonlasten bestaan uit nog twee componenten: de rioolheffing en de Onroerend Zaakbelasting (OZB). In Weesp betaalt iedere gebruiker van het riool aan rioolheffing dit jaar 213 euro tot 300 m3 afvalwater en voor elke 100 m3 of gedeelte gedeelte daarvan boven 300 m3 wordt het eerste bedrag verhoogd met 85 euro. In Amsterdam bedraagt he...