Samenwerken en ‘verbinden’, om het laatste modewoord maar eens van stal te halen. Dat zijn de sleutels tot succes om de ambitieuze doelstelling om Weesp in 2030 klimaatneutraal te maken te realiseren. De gemeente kan namelijk nog zoveel willen, maar zonder samenwerking met de burgerij gaat het niet lukken. Zelf omschrijft het dagelijks bestuur van de gemeente dit als volgt: “Wij vinden het bela...