Milieumaatregelen

Amsterdam in 2030 uitstootvrij, geldt dat dan ook voor Weesp?

3 mei 2019, 11:59 · leestijd 2 minuten Natuur en Milieu Parkeren Fusie Amsterdam
EXTRA
Afbeelding

Weespers doen er verstandig aan zich te oriënteren op een elektrische auto, want de gemeente Amsterdam wil in 2030 alle benzine- en dieselvoertuigen uit de bebouwde kom weren.

Voor brommers, snorfietsen, vracht- en bestelwagens, taxi's en pleziervaartuigen (!) geldt zelfs dat ze in 2025 al niets meer mogen uitstoten binnen de bebouwde kom van Amsterdam.