<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227972&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: G.J. Schultz

Faunastichting eist ingreep in bouwplan Bloemendalerpolder

  Natuur en Milieu

WEESP - De Raad van State moet de ontheffing voor het bouwrijp maken van een groot gebied in de Bloemendalerpolder schorsen. Dat eist de stichting Flora en Faunabescherming Weesp tijdens een spoedzitting van de Raad van State.

Projectontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder kreeg van de provincie Noord-Holland een ontheffing van de Wet Natuurbescherming om werkzaamheden te starten in een gebied met grote natuurwaarden. In dat gebied huizen de zwaar beschermde heikikker en de  rugstreeppad.

Projectontwikkelaar voldoet aan compensatieplicht
Vele tientallen hectaren polder kunnen met de ontheffing worden volgestort met zand dat vervolgens moet inklinken. De projectontwikkelaar is intussen ook bezig met het vangen van de beschermde dieren om ze in een nieuw leefgebied in de omgeving uit te zetten. Daarmee wordt voldaan aan de plicht om het verloren leefgebied van de dieren te compenseren.

Maar volgens woordvoerders van de stichting deugt er van dit compensatieplan weinig. "De dieren worden uitgezet in een gebied waar te weinig voedsel is. De populatie zal daar uitsterven", zegt een deskundige van de Universiteit Wageningen. Hij is ingeschakeld door de stichting. Het gaat volgens hem om een bestaand gebied waar al beschermde dieren leven. Volgens de regels kan een bestaand compensatiegebied niet als nieuw compensatiegebied gelden, aldus de deskundige. Het moet gaan om een nieuw gebied dat bovendien al gereed moet zijn om de nieuwe bewoners te huisvesten. Maar dat is niet het geval. In het compensatiegebied waar de kikkers en padden terechtkomen, is veel te weinig water aanwezig waarin de dieren zich kunnen voortplanten.  

Geen voorschriften, maaien op verkeerde moment
Tijdens de zitting werd duidelijk dat de provincie geen voorschriften heeft neergelegd in de ontheffing voor het maaien. Dat maaien wordt door GEM al sterk verminderd, maar de enkele keer per jaar waarop dit wel gebeurt, wordt volgens de deskundige van de stichting ook nog eens op het verkeerde moment uitgevoerd. De advocate van GEM stelt dat de ontwikkeling van het compensatiegebied volgens de regels gebeurt. Het compenseren gaat gelijk op met het bouwrijp maken van het gebied. En dat gebeurt in overleg met een ecoloog.

Stilleggen zorgt voor miljoenenschade
De Raad van State moet nu beoordelen of een ingreep op dit moment noodzakelijk is. Een woordvoerder van GEM verklaarde dat het stilleggen van de ontheffing voor een miljoenenschade zal zorgen.

De Raad van State oordeelt binnen twee weken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227972&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227974&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

© Copyright Enter Media. Het is niet toegestaan teksten, foto’s of enig onderdeel van deze website over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever | Gemaakt met behulp van pubble. | Privacy-statement.