Nul-emissiezones brom- en snorfietsen.
Nul-emissiezones brom- en snorfietsen. Foto: gemeente Amsterdam

Uitstootvrije zones en aanscherping milieuzone: reageer op de plannen

Politiek

WEESP - De gemeente Amsterdam werkt in stappen aan een stad waar verkeer rijdt en vaart zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Er worden daarom vanaf 1 januari 2025 uitstootvrije zones ingevoerd. Het gaat om voertuigen die per 2025 nieuw op kenteken worden gezet, en de regel geldt niet voor personenauto’s. 

Voor bestaande voer- en vaartuigen gelden overgangsregelingen. De uitstootvrije zones gaan voor taxi’s, bestel- en vrachtauto’s gelden binnen de Ring A10, voor brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom en voor pleziervaart in het centrumgebied. Ook wordt de milieuzone voor dieselpersonenauto’s strenger.

Van 11 september tot en met 23 oktober kun je op een aantal van deze plannen reageren. Dat kan online via amsterdam.nl/inspraak, per post of op een informatiebijeenkomst.

Inloopbijeenkomst Weesp voor eigenaren van brom- en snorfietsen, dieselpersonenauto’s en pleziervaartuigen

Je kunt binnenlopen tussen 18.00 en 21.00 uur op dinsdag 10 oktober in de OBA Weesp, Oude Gracht 67.

De inspraakperiode voor pleziervaartuigen start naar verwachting begin 2024. Tijdens deze bijeenkomsten kun je informatie krijgen over de uitstootvrije zone voor de vaartuigen, maar niet je mening hierover geven.

Online webinars voor eigenaren van bestel- en vrachtauto’s

Voor eigenaren van bestel- en vrachtauto’s zijn er twee webinars, aanmelden kan via www.amsterdam.nl/webinaruitstootvrij, op woensdag 13 september om 16.00 uur en woensdag 20 september om 19.00 uur.

Uw mening geven over de plannen (zienswijze indienen)

Je kunt van 11 september tot en met 23 oktober je mening over de plannen geven. Dat kan mondeling op een inloopbijeenkomst, via www.amsterdam.nl/inspraak, of per post.

Geef je jouw mening per post? Vermeld dan op de enveloppe over welk ontwerpverkeersbesluit jij je mening geeft:

  • Voor eigenaren van brom- en snorfietsen: ‘Zienswijze ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone brom- en snorfietsen Amsterdam 2025´ 
  • Voor eigenaren van dieselpersonenauto’s: ‘Zienswijze ontwerpverkeersbesluit milieuzone personenauto Amsterdam 2025’
  • Voor eigenaren van bestel- en vrachtauto’s: ‘Zienswijze ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone bestel- en vrachtauto’s Amsterdam 2025´: 

Deze post kun je adresseren aan:
College van burgemeester en wethouders van Amsterdam  
t.a.v. Ruimte en Duurzaamheid, Team Uitstootvrije Mobiliteit 
Postbus 2758 
1000 CT Amsterdam 

Dit doet de gemeente met de reacties 

Als alle reacties binnen zijn, schrijven ze een Nota van Beantwoording en maken ze de plannen definitief. Als een reactie heeft geleid tot aanpassing van de plannen, staat dat in de Nota van Beantwoording. Iedereen die heeft gereageerd, krijgt de Nota van Beantwoording toegestuurd. Het college van burgemeester en wethouders neemt het definitieve verkeersbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bij de rechtbank beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie

Kijk voor de kentekenchecker, informatie per soort voertuig/vaartuig, de kaart van de milieuzones en uitstootvrije zones en meer informatie op www.amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer. Hier vind je ook het overzicht van inloopbijeenkomsten in heel Amsterdam en Weesp.

Waarom een uitstootvrije zone? 

De gemeente vindt schone lucht belangrijk voor de gezondheid en het klimaat in de stad. Verkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Daarom zijn er al milieuzones voor vervuilende voertuigen in de gemeente Amsterdam en voeren ze nu ook uitstootvrije zones in. Door vieze lucht in de stad leeft de gemiddelde Amsterdammer ruim 11 maanden korter en rookt deze ongeveer 4,4 sigaretten per dag mee. Daarom werkt de gemeente aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Met uitstootvrije zones vanaf 2025 voor stadslogistiek, brom- en snorfietsen, taxi’s, passagiersvaart en pleziervaart leveren ondernemers, bezoekers én bewoners hier allemaal een bijdrage aan. Ook vermindert de gemeente met een overstap naar uitstootvrij vervoer de CO₂ -uitstoot en geluidsoverlast in de stad. 

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant