Afbeelding

Opvang vluchtelingen, zo staat het er nu voor

Algemeen

WEESP - Komen er wel of geen vluchtelingen in Weesp? Wat is het verschil tussen crisisopvang en noodopvang? Hier de zaken tot dusver op een rijtje. 

De gemeente Weesp stuurde het volgende bericht waarin helder wordt weergegeven hoe de stand van zaken op dit moment is rond de opvang van vluchtelingen in deze regio en in Weesp. We citeren:

"De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen weken samen veel werk verzet om vluchtelingen op te vangen. Nadat het college van Weesp vier weken geleden aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) haar hulp heeft aangeboden voor opvang van vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea, heeft het COA de gemeente tot op heden nog niet laten weten gebruik te willen maken van deze opvang.

In een aantal andere gemeenten in de regio is de opvang inmiddels in volle gang. In de huidige vluchtelingenproblematiek onderscheiden we vier soorten opvang.

1. Crisisopvang

Om de instroom in Ter Apel te ontlasten wordt gezocht naar grote locaties (bijvoorbeeld een sporthal) voor direct realiseerbare kortdurende opvang (voor 1 of 2 maal 72 uur). In de regio Gooi- en Vechtstreek is de afgelopen weken crisisopvang geboden aan een groep van ongeveer honderd vluchtelingen. Zij hebben tijdelijk onderdak gehad in Laren en verblijven nu in sporthal De Fuik in Kortenhoef. Uit humanitair oogpunt hebben de tien burgemeesters van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek plus Eemnes, met medewerking van de Provincie Noord-Holland, besloten dat deze groep voor de komende maanden een noodopvangonderkomen krijgt in gebouwen van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) Crailo. De groep vluchtelingen - ongeveer veertig mannen, dertig vrouwen en dertig kinderen - verhuist aanstaande maandag.

2. Noodopvang

Bij noodopvang gaat het normaliter om opvang voor langere duur, 1 à 2 jaar. Hiervoor zoekt het COA leegstaande panden die zich qua veiligheid en infrastructuur goed lenen voor noodopvang van grotere groepen vluchtelingen. De regio wacht, naast de opvang van de groep die maandag vanuit Kortenhoef verhuist naar Crailo, op het oordeel van het COA over een door de tien burgemeesters aangeleverde lijst met mogelijke locaties voor noodopvang voor een periode van maximaal twee jaar. Deze locaties worden bekendgemaakt zodra het COA over de geschiktheid van de aangeboden locaties heeft beslist. Naar verwachting is dat eind deze maand.

3. AZC

Naast crisisopvang en noodopvang is er ook dringende behoefte aan grotere centra voor opvang van asielzoekers voor langere tijd. De tijdelijke noodopvang van de vluchtelingen in Crailo staat los van de discussie of op een ander deel van het terrein een AZC kan worden ingericht. Over zo'n AZC praten de tien gemeentebesturen van de regio Gooi en Vechtstreek plus Eemnes al enige tijd met de provincie Noord-Holland, die sinds 2006 eigenaar is van de meeste grond.

4. Versnelde doorstroom van statushouders
Statushouders zijn mensen die reeds in het bezit zijn van een verblijfsvergunning en normaliter in een van de centra van het COA wachten op een woning. Gemeenten hebben de opdracht om een vastgesteld aantal statushouders aan woonruimte te helpen. Door de krapte op de woningmarkt is er landelijk een stagnatie in de toewijzing van woonruimte aan statushouders. Nu, vanwege de grote toestroom van vluchtelingen, doet het COA, samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG, een beroep op gemeenten om de taakstellingen te halen en te kijken naar creatieve (tijdelijke) oplossingen om vergunninghouders huisvesting te bieden. De gemeente Weesp onderzoekt op dit moment of zij aan deze oproep gehoor kan geven.

Nu geen opvang in Weesp, wel paraat
Concreet is er in Weesp op dit moment geen sprake van opvang van vluchtelingen. Echter, gezien de grote toestroom is het niet uitgesloten dat het COA alsnog een beroep op de gemeente Weesp doet. Tot die tijd bereidt de gemeente zich voor op eventuele opvang van vluchtelingen en onderzoekt ze de mogelijkheden voor versnelde doorstroom van statushouders. Tevens verleent de gemeente Weesp haar personele ondersteuning bij crisisopvang in de regio. Wanneer de gemeente daadwerkelijk te maken krijgt met opvang van vluchtelingen dan zal hierover zo vroeg als mogelijk met omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen worden gecommuniceerd."

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant