Afbeelding
Foto: Hans Peijs

Aantal WW-uitkeringen in de regio blijft schommelen

Bedrijven

WEESP - Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in december weer licht toegenomen ten opzichte van vorige maand. In deze regio telde UWV in december 4.619 WW-uitkeringen. Dit is een stijging van 1,2 procent ten opzichte van november. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen ook licht. 

Na een lichte stijging in oktober en een even zo grote daling in november is er in december weer sprake van een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Eind december 2020 verstrekte UWV in de regio in totaal 4.619 WW-uitkeringen. Dat waren 56 uitkeringen meer dan een maand eerder. Net zoals in de voorgaande maanden blijft het aantal WW-uitkeringen in de regio op hetzelfde punt hangen. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek met 1.200, ofwel 35,1 procent. In geheel Nederland was de toename van het aantal uitkeringen het afgelopen jaar 27,8 procent.

Stijgers

De grootste toename van het aantal WW-uitkeringen was deze maand met een stijging van 23,1 procent in de sector vervoer en logistiek (+42) zichtbaar. De toename van het aantal WW-uitkeringen in de chemische industrie (+11) zorgde voor een stijging van 21,2 procent. Ook in de horeca en catering steeg het aantal WW-uitkeringen met 8 procent (+32). Een daling van het aantal WW-uitkeringen was zichtbaar in de sectoren onderwijs (-11,4 procent), overheid (-7,4 procent) en overige industrie (-5,8 procent). Vanwege de relatief kleine omvang van deze sectoren in de regio Gooi en Vechtstreek, ging het hier in absolute aantallen echter vaak om kleine aantallen. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, steeg één tiende procentpunt naar 3,4 procent. Hiermee lag dit percentage ook in december boven het landelijk gemiddelde van 3,1 procent.

Sterke regionale verschillen

De procentuele toename van het aantal WW-uitkeringen verschilde in het afgelopen jaar erg per arbeidsmarktregio. In de regio Groot Amsterdam was de toename met +56 procent het grootst. In de regio Zwolle (+13 procent) was de procentuele toename van het aantal WW-uitkeringen het kleinst. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek was de toename van het aantal uitkeringen iets meer dan 35 procent. Dit percentage is hoog ten opzichte van de meeste andere regio’s. 

Crisis

De forse stijging van het aantal WW-uitkeringen heeft uiteraard te maken met de economische crisis als gevolg van het uitbreken van het coronavirus aan het begin van 2020. De WW-uitkeringen namen tijdens de eerste besmettingsgolf sterker toe dan tijdens de tweede golf. De steunmaatregelen van de overheid hebben hierbij wel een beperkend effect gehad op de groei van de werkloosheid. Dat de verschillen zo groot zijn kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de samenstelling van de regionale werkgelegenheid. Regio’s met veel banen in de sectoren uitzendbranche, specialistische zakelijke diensten, horeca en cultuur, sport & recreatie kenden een forsere stijging van het aantal WW-uitkeringen dan regio’s met weinig banen in deze sectoren. Voor de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek lijkt hier specifiek de invloed vanuit de arbeidsmarkt Groot Amsterdam, met ook veel banen in de luchtvaart, een belangrijke factor te zijn.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant