Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV.
Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV. Foto: Hans Peijs

UWV: Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek weer krap

Bedrijven

WEESP UWV verstrekte in augustus in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 3.633 WW-uitkeringen. Dat zijn 149 WW-uitkeringen minder dan in juli 2021. Dit is een daling van 3,9 procent. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af met 5,2 procent.

De versoepelingen van de coronamaatregelen en de groei van de economie leidde er ook toe dat de vacaturemarkt herstelde. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er 56 procent meer vacatures open in vergelijking met medio 2020. De spanning op de arbeidsmarkt nam door deze ontwikkelingen flink toe. Werkgevers hebben relatief veel vacatures in verhouding tot het aantal beschikbare kortdurend werkzoekenden met een WW-uitkering. Een krappe arbeidsmarkt schept kansen voor werkzoekenden en daagt bedrijven, sectoren, opleiders, UWV en gemeenten uit om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen door samen te werken.

Opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen bedroeg eind juli in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 3.633. Dat is een afname van 3,9 procent (-149 WW-uitkeringen) ten opzichte van juli dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in augustus af. Deze daling was met 5,2 procent iets sterker dan die in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Het WW-percentage daalde opnieuw en komt deze maand uit op 2,6 procent van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage daalde ook met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Meer openstaande vacatures 

De vacaturemarkt herstelt door de versoepelingen van de coronamaatregelen en de economische groei. Het aantal openstaande vacatures in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 met 4.150 vacatures 5 procent hoger dan in het zelfde kwartaal van 2019. Er stonden in het eerste kwartaal van 2021 al meer vacatures open dan het totaal van elk afzonderlijk kwartaal in 2020. Halverwege 2021 waren er ongeveer 56 procent meer openstaande vacatures dan een jaar eerder. Landelijk zijn deze percentages respectievelijk 14 procent en 67 procent. Meer openstaande vacatures en minder kortdurend werkzoekenden, met een WW-uitkering tot zes maanden, leidt tot een hogere spanning op de arbeidsmarkt. Sinds 2016 wordt de spanningsindicator berekend en is de krapte nog niet zo hoog geweest.

‘Krap’

De arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek en geheel Nederland zijn in het tweede kwartaal van 2021 weer ‘krap’ te noemen. Het aantal vacatures is in verhouding tot het aantal kortdurend werkzoekenden met een WW-uitkering op globaal niveau relatief groot. In 2020 en het eerste kwartaal van 2021 was nog sprake van een ‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt. Bij een ‘gemiddelde’ spanning is er sprake van globaal evenwicht. De spanningsindicator UWV brengt in de figuur hierna de ontwikkeling in de loop der jaren in beeld.

In het tweede kwartaal 2021 hebben in de regio Gooi en Vechtstreek 43 van de 112 beroepsgroepen waarvoor UWV de spanningsindicator berekent de typering ‘krap’ tot ‘zeer krap’, tegenover zeven beroepsgroepen met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. Van de 4.150 openstaande vacatures medio 2021 hebben werkgevers er 2.900 openstaan in een beroepsgroep met een ‘krappe’ tot ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Het gaat dan onder meer om laders, lossers en vakkenvullers, software & applicatieontwikkelaars, transportplanners & logistiek medewerkers, verzorgenden en schoonmakers. Minder dan tweehonderd vacatures staan open in een beroepsgroep met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. Het betreft met name vacatures in de beroepsgroep managers (verkoop en marketing alsmede zakelijke en administratieve dienstverlening) en het beroep van directiesecretaresse. Bekijk voor meer informatie ook het dashboard arbeidsmarkt met kerncijfers op werk.nl.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant