Over deze oude Sluisbrug mocht je niet met de auto. Probeer het je even voor te stellen: al het autoverkeer van de Hoogstraat moest dus over het Achterom, om vervolgens via de Zwaantjesbrug een uitweg te vinden. Er was nog een ander probleem:  de sluis was zeer bouwvallig. Brokken steen zaten los en de houten sluisdeuren waren deels verrot en konden niet meer gesloten worden.

Rijkssubsidies

Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw zette Weesp in op een restauratie. Pas halverwege de jaren zeventig werd het concreet: er kwamen rijkssubsidies beschikbaar, aanvankelijk zo'n zeven ton in guldens (317.000 euro).