Al in het jaar 2000 is er onderzoek gedaan naar de rijk gedecoreerde schouwen in de kamers en de spiegels erboven. Onder nieuwere lagen verf werd gezocht naar de gebruikte verf en oorspronkelijke kleuren om deze in de oude staat te kunnen herstellen

De consistoriekamer en de kerkmeesterskamer, samen de kerkcomptoiren, vind je achterin de kerk. De vertrekken werden halverwege de achttiende eeuw in opdracht van de toenmalige kerkrentmeesters rijkelijk gedecoreerd. Het is nu aan hun huidige opvolgers om ervoor te zorgen dat de bijzondere ruimtes goed bewaard blijven en dat heeft heel wat voeten in de aarde.