Afbeelding
Foto: Hans Peijs

Regio 't Gooi en de Vechtstreek telt weer meer WW-uitkeringen in bijna alle sectoren

Algemeen

BUSSUM - De coronacrisis liet ook in mei duidelijk zijn sporen achter op de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio 't Gooi en de Vechtstreek. UWV telde in deze arbeidsmarktregio in mei 4.547 WW-uitkeringen. Een stijging van 6,8 procent ten opzichte van april. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 3,1 procent. Een maand eerder nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van april met 13,1 procent toe.

In de arbeidsmarktregio 't Gooi en de Vechtstreek nam vooral het aantal WW-uitkeringen van werknemers uit de sectoren horeca, catering, uitzendbedrijven en detailhandel het sterkst toe. UWV verstrekte eind mei 1.073 uitkeringen aan werknemers uit deze sectoren. Bij de horeca en de uitzendsector gaat de recent uitgebrachte regionale impact-analyse van UWV uit van een risico op zeer grote krimp.

Stijging WW-uitkeringen

Eind mei 2020 verstrekte UWV in totaal 4.547 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 291 meer dan een maand eerder. Een stijging van 6,8 procent tegenover een landelijke stijging van 3,1 procent. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam met 0,2 procentpunt toe en kwam uit op 3,3 procent. Daarmee was dit percentage in mei nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde van 3,2 procent.

Zware wissel

Procentueel gezien was in de afgelopen maand de toename van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio 't Gooi en de Vechtstreek het grootst in de horeca en catering (+ 21,1 procent). Het ging hier om een absolute toename van 51 WW-uitkeringen. De helft van de horecabedrijven gaf in mei aan te verwachten dat het personeelsbestand zal afnemen. De sluiting van eet- & drinkgelegenheden trekt een zware wissel op de sector. Pas vanaf 1 juni kon de horeca z’n deuren weer onder beperkende voorwaarden openen. Ook vanuit de sectoren detailhandel en bij uitzendbedrijven was de toename van het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. De absolute toename van het aantal WW-uitkeringen was in mei het hoogst bij de uitzendbedrijven (+52). In een paar sectoren, waaronder bank & verzekeringswezen, openbaar bestuur en onderwijs, nam het aantal WW-uitkeringen af.

Hetzelfde tempo

Ook in geheel Nederland groeide het aantal WW-uitkeringen in de sectoren horeca en catering, schoonmaak, detailhandel en uitzendbedrijven relatief het sterkst. Uit het feit dat het aantal WW-uitkeringen in mei in de arbeidsmarktregio 't Gooi en de Vechtstreek (+6,8 procent) een fractie sterker steeg dan in geheel Nederland, lijkt het dat het effect van de coronacrisis in de regio zich in ongeveer hetzelfde tempo ontwikkelt als gemiddeld in Nederland.

Flexibel contract

De recent uitgebrachte regionale impact-analyse van UWV sluit aan bij het sentiment onder ondernemers: de horeca en de overige zakelijke dienstverlening (waaronder de schoonmaakbranche) kunnen te maken krijgen met een zeer grote krimp. Van de horecawerknemers heeft 70 procenteen flexibel contract en bij werknemers in de overige zakelijke dienstverlening is dit percentage 48 procent. Flexibele arbeidskrachten lopen de grootste risico’s hun baan te verliezen.

Wat verder nog opvalt, is de groei van het aantal WW-uitkeringen in de sectoren overige commerciële dienstverlening, detailhandel en groothandel. Hier betreft beroepen zoals: ondersteunende, secretariële medewerkers, magazijn- en expeditiemedewerkers, managers verkoop en marketing en verkoopmedewerkers detailhandel mode.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant